Praecuro verwerkt persoonsgegevens. Wij informeren u hierover graag duidelijk en transparant. In dit cookie & privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Praecuro.

Wij gebruiken bepaalde woorden in dit statement. Hieronder leest u wat wij met deze woorden bedoelen:

 • Persoonsgegevens: Gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en e-mail adres.
 • Verwerken: Alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens in Praecuro.

Van wie verwerkt Praecuro persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • Klanten en hun vertegenwoordigers.
 • Personen die interesse tonen in onze producten en diensten, of
 • Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Let op: Als uw organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, bent u verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit statement aan hen geven. Uw medewerkers kunnen dan zien hoe Praecuro met hun persoonsgegevens omgaat.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Praecuro verwerkt persoonsgegevens.

Doet, deed of gaat u zakendoen met Praecuro? Dan is Praecuro verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in dat kader plaatsvindt.

Waarvoor verwerkt Praecuro persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om een relatie met u te kunnen aangaan
  Als u klant bij ons wilt worden of wanneer u een nieuw product of een nieuwe dienst wilt afnemen, hebben wij persoonsgegevens nodig, voor bijvoorbeeld: facturatie, administratie of voor de inrichting van Praecuro.
 2. Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te kunnen voeren
  Als u klant bij ons bent, willen wij u goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens.
 3. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten
  Om u goed van dienst te blijven zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een product.
 4. Om in te kunnen loggen bij Praecuro
  Uw gebruikersnaam, wachtwoord en 2FA instellingen worden op dat moment verwerkt.
 5. Voor promotie- en marketingdoeleinden
  Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden van Praecuro. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe module of update van bestaande functionaliteit, dat mogelijk interessant voor u is. Of om beter op uw wensen te kunnen inspelen.

Verwerkt Praecuro ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden of geboorteland. Deze gegevens verwerkt Praecuro niet over u.

Maakt Praecuro gebruik van cookies?

Praecuro maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon (kunnen) worden geplaatst bij bezoek aan een website.

De cookies die Praecuro plaatst zijn noodzakelijk om Praecuro goed te kunnen laten werken. In de instellingen van uw browser kunt u aangeven dat uw browser geen cookies mag aanvaarden. Als u dit doet, kunt u niet inloggen in de dienst van Praecuro.

Preacuro gebruikt in de applicatie alleen essentiële cookies. Op de publieke website van Praecuro wordt gebruik gemaakt van essentiële, funcionele en analytische cookies.

Hoe gaat Praecuro met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Praecuro kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan mogen wij dat alleen met uw goedkeuring.

Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld een drukkerij die voor ons een klantmailing verzorgt en naam en adresgegevens op enveloppen drukt. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

Uw persoonsgegevens kunnen zowel tijdens als na de verwerking voorwerp zijn van onderzoek door bevoegde nationale autoriteiten van de landen waar dergelijke gegevens zich vanwege het verwerkingsproces bevinden.

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

Welke regels gelden voor Praecuro bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland is Praecuro gebonden aan de wet bescherming persoonsgegevens.

 

Kan ik zien welke persoonsgegevens Praecuro van mij verwerkt?

Ja, u kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt bij Praecuro, door een e-mail te sturen naar de helpdesk.

Vind u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij Praecuro door een e-mail te sturen naar de helpdesk.

Kan Praecuro dit privacy statement wijzigen?

Ja, ons cookie & privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop. Bijvoorbeeld via e-mail. Of door de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar te maken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Praecuro, kunt u terecht bij een van onze medewerkers door een e-mail te sturen naar de helpdesk.