Site Loader

Praecuro voldoet sinds 1 juli 2023 volledig aan de NEN 7510 norm.

Met behulp van het ISMS portaal van Waveland voldoet Praecuro en de organisatie erachter Dagsy Data Solutions BV aan de NEN 7510 norm. De NEN 7510 norm (afgeleide van ISO 27001) is toegesneden op informatiebeveiliging binnen de gezondheidszorg. Hieronder wordt verstaan het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie ten behoeve van verantwoorde zorg voor cliënten.

Door het behalen van deze norm weten dagbesteding organisaties die gebruik maken van Praecuro zeker dat de cliënt informatie beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid volledig gewaarborgd is.

Auteur: Dagmar